Thanatos vol. 5 2/2016

Thanatoksen vuoden 2016 jälkimmäinen numero on viimeinen Idealized deaths -symposiumin vaiheista. Numeron tieteelliset artikkelit painottuvat kuolemanjälkeisen tilan idealisoimiseen, erityisesti hautaamiseen. Eglė Bazaraitė et al. käsittelevät artikkelissaan liettualaisia hautausmaita ja niiden rakennetta: millaisiin uskomuksiin ja pyrkimyksiin hautausmaan suunnittelu – tai suunnittelemattomuus – on perustunut. Wilfred Luke Komakech puolestaan käsittelee artikkelissaan Afrikasta Yhdysvaltoihin viime vuosikymmeninä muuttaneiden kokemusta hautapaikan merkityksestä.

Mukana on myös Mikko Kallionsivun essee modernin kuolemasuhteen monisatavuotisesta historiasta. Essee tuo esille muun muassa uushistorismin historian- ja kulttuurintutkimuksen lähestymistapana. Kuoleman idealisoimista tai vähemmän ideaalia puolta käsittelevät eutanasia-asenteista väitelleen Anja Terkamo-Moision lectio praecursoria sekä Kirsi Kanervan arvioima Riikka Miettisen itsemurhan historiaa käsittelevä väitöskirja.

***

The latter 2016 issue of Thanatos is based upon the Idealized Deaths symposium. The peer-reviewed articles in this issue consider the idealization of afterlife, especially burial practices. Eglė Bazaraitė and coleagues analyze Lithuanian burial grounds and Wilfred Luke Komakech looks at the preferences of African immigrants to be buried in their ancestral land. This issue also contains a book review on Riikka Miettinen’s PhD dissertation on suicide in 17th century Sweden (dissertation available in English) and an essay on New Historicism, modernity and death – both of these are published in this issue in Finnish. Anja Terkamo-Moisio’s Lectio praecursoria from her successful PhD defense earlier this year on the complexity of attitudes towards euthanasia is published in this issue in English.

Sisällys / Contents:

Pääkirjoitus

Ilona Pajari
Kuoleman idealisoimisesta, s. 4

Artikkelit / articles

VA_kuvioEglė Bazaraitė, Teresa Heitor and Maria Manuel Oliveira
Requiem for a pagan soul. Pagan reminiscences in 19th century cemeteries in Lithuania, p. 7

VA_kuvioWilfred Luke Komakech
When I die, bury me at home in Africa! U.S African immigrants’ preference for burial in ancestral land, p. 25

Essee

Mikko Kallionsivu
Idealisoitu ja idealisoimaton kuolema: Moderni kuolemasuhde uushistoristin silmin, s. 34

Lectio praecursoria

Anja Terkamo-Moisio
Complexity of attitudes towards death and euthanasia, s. 61

Kirja-arvio

Kirsi Kanerva
Kirkon, kruunun ja yhteisön intresseissä – itsemurha 1600-luvun Ruotsissa, s. 65

Ilmoitukset

Menneitä ja tulevia tapahtumia, s. 70

VA_tunnus_tekstein_iso

Lehtiarkistoon / To issues archive