Thanatos vol. 6 2/2017

Tanja Virran, Marja Kaunosen ja Anna Liisa Ahon artikkeli vahvistaa kansainvälisissä tutkimuksissa saatuja tuloksia siitä, miten väkivaltainen kuolema vaikeuttaa suremista. Romany Reaganin raportti käsittelee hautausmaakävelyjä ja niiden hyödyntämistä oman kuolemasuhteen työstämisessä. Kira Onipko käsittelee raportissaan sitä, miten muuttuva yhteiskuntamuoto vaikuttaa muistokirjoitusten perinteeseen Venäjällä ja Neuvostoliitossa. David Feinstein arvioi Samuel Berchlozin kirjan, A Guided Tour of Hell: A Graphic Memoir. Lopuksi Ilona Pajari tarjoaa kolumnissaan katsahduksen kuolemakonferenssien monialaiseen tulevaisuuteen.

Kiitämme lehden kirjoittajia, arvioijia ja toimituskuntaa ansiokkaasta työrupeamasta ja toivotamme hyvää alkavaa vuotta 2018.

***

The final 2017 issue of Thanatos includes both Finnish and international research articles and reports. The first article by Tanja Virta, Marja Kaunonen and Anna Liisa Aho (written in Finnish, English abstract available) explores the grief experienced by friends and family members after homicide. Romany Reagan explores mourning heritage and death positivity in a Victorian garden cemetery. Kira Onipko’s research report offers a brief history of Russian and Soviet obituaries. This issue also includes David Feinstein’s book review on Samuel Bercholz’s A Guided Tour of Hell: A Graphic Memoir.

We would like to thank the authors, reviewers and editors for their hard work in this issue and wish a happy new year 2018.

Sisällys / Contents:

Pääkirjoitus

Ilona Pajari
Kuolemantutkimuksen kansalliset rajat, s. 3

Artikkeli

VA_kuvio Tanja Virta, Marja Kaunonen ja Anna Liisa Aho
Henkirikosuhrien läheisten suru sekä selviytymistä edistävät ja estävät tekijät, s. 6

Research reports

Romany Reagan
‘Thoughts on Mourning’ Audio Walk Exploring Mourning Heritage and Death Positivity in a Victorian Garden Cemetery, p. 50

Kira Onipko
The Brief History of Russian Obituary, p. 83

Book review

David Feinstein
To Hell and Back: A Dangerous Memoir, p. 95
A Guided Tour of Hell: A Graphic Memoir by Samuel Bercholz (Boulder, CO: Shambhala Publications, 2016)

Kolumni

Ilona Pajari
Kuolemakonferenssien monialainen tulevaisuus, s. 102

VA_tunnus_tekstein_iso


Thanatos vol. 6 2/2017

Päätomittajat / Editors-in-chief: Kaarina Koski & Ilona Pajari

Toimituskunta / Editors: Anna Liisa Aho, Maija Butters, Kirsi Kanerva, Kaarina Koski, Saila Leskinen, Riikka Miettinen, Anna Ilona Rajala, Johanna Sumiala & Anja Terkamo-Moisio

Kannen kuva / Cover photography: Wilma Rauhanummi

Taitto / Layout: Anna Ilona Rajala