Thanatos vol. 10 1/2021

Thanatoksen vuoden 2021 ensimmäinen numero on teemaltaan avoin. Numero sisältää vertaisarvioidun artikkelin, esseen, seminaariraportin ja kaksi lektiota. Piia Jokisen ja Anna Liisa Ahon artikkeli käsittelee äideille tarjottua tukea sikiöperustaisessa raskaudenkeskeytysprosessissa. Tutkimukseen osallistuneet äidit saivat tukea erilaisissa muodoissa puolisoltaan, läheisiltään, työyhteisöltään ja vertaisiltaan. Lisäksi äidit saivat tukea erilaisilta ammattilaisilta. Tutkimus osoittaa, että äitejä tulisi aktiivisesti ohjata vertaistuen ja psyykkisen tuen piiriin.

Rimma Erkon essee käsittelee inkeriläistä ”Sodankuvaus”-runoa groteskin ruumiillisuuden ja traumaattisen naurun kautta. Essee toimii keskustelunavauksena ”Sodankuvaus”-runon esittämään sodanvastaisuuteen etenkin runon naisten näkökulmasta. Suvi Ronkainen jäsentää vuoden 2021 lääkäripäivien Elämän loppu – oma valinta -luento- ja keskustelukokonaisuutta, jossa keskusteltiin palliatiivisesta hoidosta, saattohoidosta ja lääkäriavusteisesta itsemurhasta.

Lopuksi julkaisemme Heidi Kososen ja Maija Buttersin lektiot. Kososen taidehistorian väitöskirja ”Gendered and Contagious Suicide: Taboo and Biopower in Contemporary Anglophone Cinematic Representations of Self-Willed Death” tarkastustilaisuus pidettiin 2.10.2020. Buttersin uskontotieteen alaan kuuluva väitöskirja ”Death and Dying Mediated by Medicine, Rituals, and Aesthetics: An Ethnographic Study on the Experiences of Palliative Patients in Finland” esitettiin tarkastettavaksi 30.1.2021. Thanatos onnittelee tuoreita tohtoreita!

Sisällys:

Pääkirjoitus

Ilona Kemppainen & Anna Ilona Rajala

Pääkirjoitus, s. 3

Artikkelit

Piia Jokinen & Anna Liisa Aho

Äideille tarjottu tuki sikiöperusteisessa raskaudenkeskeytysprosessissa, s. 5

Essee

Rimma Erkko

”Veämme meristä miehet, sulhot sulista joista” – grosteski ruumis ja traumaattinen nauru inkeriläisessä ”Sodankuvaus”-runossa, s. 35

Seminaariraportti

Suvi Ronkainen

Lääkärit ja kuoleman kohtaamattomuus, s. 45

Lectio Praecursoria

Heidi Kosonen

Sukupuolitettu ja tartuntavaarallinen itsemurha: Tabu ja biovalta omaehtoista kuolemaa käsittelevissä englanninkielisissä nykyelokuvissa, s. 56

Maija K. Butters

Death and Dying Mediated by Medicine, Rituals, and Aesthetics – An Ethnographic Study on the Experiences of Palliative Patients in Finland, s. 66

VA_tunnus_tekstein_iso
Creative Commons -lisenssi

ISSN 2242-6280


Thanatos vol. 10 1/2021

Päätomittajat / Editors-in-chief: Ilona Kemppainen, Anna Ilona Rajala & Timo Uotinen

Toimituskunta / Editorial Board: Anna Liisa Aho, Maija Butters, Anna Huhtala, Kirsi Kanerva, Kaarina Koski, Saila Leskinen, Ilona Pajari, Anna Ilona Rajala, Timo Uotinen

Kannen kuva / Cover photography: (c) Wilma Rauhanummi