Thanatos suomeksi

Thanatos on Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry:n julkaisema avoin, vertaisarvioitu, tieteellinen verkkolehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Thanatos edistää kuolemantutkimuksen sisäistä vuoropuhelua tuomalla esille eri tieteenalojen näkökulmia kuolemaan ja sen tutkimiseen. Thanatos toivottaa tervetulleiksi julkaisuehdotuksia artikkeleista kirja-arvioihin, tutkimuspapereista konferenssiraportteihin ja vapaamuotoisempia kirjoituksia, kuten kolumneja ja elokuva-arvosteluja. Ensisijaisena julkaisukielenä on suomi, mutta artikkeleita otetaan vastaan myös ruotsin ja englannin kielellä. Kielentarkistuskulut ovat kirjoittajan vastuulla.

Thanatos seuraa Suomen tiedekustantajien liiton ja Tutkimuseettisen neuvottelukunan ohjeistuksia. Thanatoksella on Julkaisufoorumin luokitus 1. Thanatoksella on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnus ja täten noudatamme valtuuskunnan vertaisarviointiprosessia koskettavia vaatimuksia. Jokainen tutkimusartikkeli, jolle on annettu vertaisarviointitunnus, käy läpi vertaisarviointiprosessin, jossa vähintään kaksi riippumatonta ja toimituskunnan ulkopuolista asiantuntijaa arvioi artikkelin laatua ja tieteellisiä meriittejä. Thanatos seuraa myös Committee on Publication Ethicsin ohjeistusta (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing).

Thanatos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Teksteihin viitatessa tulee mainita lähteenä Thanatos sekä artikkelin URL-osoite. Thanatosta saa ladata, tulostaa ja valokopioida sekä yksityiseen että opetuskäyttöön.

Ehdotuksia Thanatoksessa julkaistaviksi artikkeleiksi, tutkimusraporteiksi, katsauksiksi, kirja-arvioiksi, väitöslektioiksi ja muiksi kuolemantutkimusta käsitteleviksi teksteiksi voi lähettää päätoimittajille: Ilona Pajari (kuolemantutkija[a]gmail.com) tai Anna Ilona Rajala (anna.i.rajala[a]tuni.fi).

Creative Commons -lisenssi

ISSN 2242-6280

VA_tunnus_tekstein_iso