Anvisningar för skribenten

Thanatos är en referentgranskad, mångdisciplinär vetenskaplig webbtidning som ges ut två gånger om året av Sällskapet för finländsk dödsforskning. I tidningen behandlas olika ämnesområden inom dödsforskning genom följande texttyper:

– Vetenskapliga artiklar
– Bokrecensioner
– Forskningsrapporter
– Konferensrapporter
– Kolumner

Thanatos syfte är att främja dialogen mellan de olika ämnesområdena inom dödsforskning. Skribenterna ska ta hänsyn till detta genom att använda klarspråk och undvika facktermer. Förklara termer som används inom ditt eget specialområde. Beslut om publicering efter referentgranskning och eventuella korrigeringar fattas av tidningens redaktion.

Tidningens språk är finska, svenska och engelska. Skribenter som lämnar in texter på svenska och engelska förbinder sig att själv låta dem språkgranskas på egen bekostnad efter referentgranskningen. Upphovsrätten förblir hos skribenten.

Artiklar och andra texter kan skickas till thanatos.jounal@gmail.com. 

Längd, bilder och tabeller

Den rekommenderade längden för vetenskapliga artiklar är 8 000 ord. Kommentarer, kolumner, bokrecensioner, konferensrapporter och andra artiklar ska helst vara högst 2 000 ord långa. Godkända filformat är *.docx, *.doc och *.rtf.

Textformatering

Använd ingen textformatering, indrag eller siddefinitioner utöver det som ingår i de vanligaste ordbehandlingsprogrammen. Kontakta alltid chefredaktören om du är osäker!

Endast följande formateringar är tillåtna:

– Teckenstorlek 12
– Radavstånd 1,5
– Times New Roman

Långa citat från intervjuer eller litteratur skrivs som separat paragraf. Intervjucitat ska kursiveras och underrubriker kan anges med fet stil. Fotnoter placeras längst ner på samma sida. Överväg själv om det är absolut nödvändigt att använda fotnot eller om den istället kan ingå i brödtexten. Fotnoter markeras med löpande numrering (inte med t.ex. bokstäver eller romerska siffror).

Ange följande information högst upp till vänster på artikelns första sida:
– Skribentens namn och utbildning
– Universitet eller arbetsgivare
– Telefonnummer och/eller e-post
– En kort, fritt formulerad presentation av skribenten (forskningsområde, pågående projekt, senaste publikationer, forskningsintressen m.m.)
– En engelsk sammanfattning på 400 ord (språkgranskas på skribentens bekostnad)

Bilder och tabeller

Texten får innehålla tabeller och bilder. Skribenterna ansvarar för rätten att publicera bilderna. Eventuella bildfiler skickas per e-post som jpg- eller gif-filer med bildupplösning på minst 150 dpi. Bildfiler och tabeller ska vara tillräckligt små (max. 2000 kB) för att inte göra webbtidningen långsam att ladda.

Filerna ska skickas i separata e-postmeddelanden, namngivna med löpande numrering och med rubriker enligt temat. Bilderna och tabellerna ska numreras och inkluderas i texten på följande sätt:

Bild 1. Bildtext. Bild: Namn på fotograf/upphovsrättsinnehavare, årtal.

Bild 1. Bild på någonting. Bild: Miia Meikäläinen, 2011.

Tabell 5. Tabelltext.

Tabell 5. Resultaten uppvisar en tydlig variation.

Källhänvisningar

Thanatos använder Chicago Author-date referenssystem. Referenser anges i texten inom parentes ”Efternamn år, sidnummer”, dvs.: (Menninkäinen 2001, 45–48). Flera författare separeras med semikolon (Menninkäinen 2001, 45; Käki 1994; Rowan 2010, 667). Eventuella kommentarer och arkivreferenser anges som fotnot. I övrigt ska onödig användning av fotnoter undvikas.

Monografier och e-böcker
Grazer, Brian, och Charles Fishman. 2015. A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. New York: Simon & Schuster.   Smith, Zadie. 2016. Swing Time. New York: Penguin Press.   Thoreau, Henry David. 2016. “Walking.” In The Making of the American Essay, redaktör John D’Agata, 167–95. Minneapolis: Graywolf Press.  

Austen, Jane. 2007. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics. Kindle.

Borel, Brooke. 2016. The Chicago Guide to Fact-Checking. Chicago: University of Chicago Press. ProQuest Ebrary.

Kurland, Philip B., och Ralph Lerner, red. 1987. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

Melville, Herman. 1851. Moby-Dick; or, The Whale. New York: Harper & Brothers. http://mel.hofstra.edu/moby-dick-the-whale-proofs.html.

Tidskrifter

Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin, och Peter F. Orazem. 2017. “Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality.” Journal of Human Capital 11, no. 1 (Spring): 1–34. https://doi.org/10.1086/690235.

LaSalle, Peter. 2017. “Conundrum: A Story about Reading.” New England Review 38 (1): 95–109. Project MUSE.

Satterfield, Susan. 2016. “Livy and the Pax Deum.” Classical Philology 111, no. 2 (April): 165–76.

Tidningsartiklar och internetsidor

Manjoo, Farhad. 2017. “Snap Makes a Bet on the Cultural Supremacy of the Camera.” New York Times, March 8, 2017. https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html.

Mead, Rebecca. 2017. “The Prophet of Dystopia.” New Yorker, April 17, 2017.

Pai, Tanya. 2017. “The Squishy, Sugary History of Peeps.” Vox, April 11, 2017. http://www.vox.com/culture/2017/4/11/15209084/peeps-easter.

Pegoraro, Rob. 2007. “Apple’s iPhone Is Sleek, Smart and Simple.” Washington Post, July 5, 2007. LexisNexis Academic.

Bouman, Katie. 2016. “How to Take a Picture of a Black Hole.” Filmad i november 2016 i TEDxBeaconStreet, Brookline, MA. Video, 12:51. https://www.ted.com/talks/katie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like.

Google. 2017. “Privacy Policy.” Privacy & Terms. Senast ändrad 17 april 2017. https://www.google.com/policies/privacy/.

Yale University. n.d. “About Yale: Yale Facts.” Hämtad 1 maj 2017. https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts.

Intervjuer

Stamper, Kory. 2017. “From ‘F-Bomb’ to ‘Photobomb,’ How the Dictionary Keeps Up with English.” Intervju av Terry Gross. Fresh Air, NPR, 19 april 2017. Audio, 35:25. http://www.npr.org/2017/04/19/524618639/from-f-bomb-to-photobomb-how-the-dictionary-keeps-up-with-english.