Thanatos vol. 10 2/2021

Vuoden 2021 viimeinen numero julkaistaan poikkeuksellisesti reippaasti vuoden 2022 puolella. Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Ry:n täyttäessä kymmenen vuotta, myös Thanatoksen tuttu WordPress-sivusto tuli yhdenlaisen taipaleen päähän. Jatkamme edelleen työtämme suomalaisen kuolemantutkimuksen parissa, mutta jatkossa Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ylläpitämällä journal.fi-alustalla. Siirrymme samalla yhden numeron vuositahtiin. Tämä sivusto toimii edelleen ensimmäisen kymmenen vuosikerran arkistona.

Kiitoksemme Wilma Rauhanummelle, jonka valkokuvia olemme saaneet käyttää kansissamme, ja Timo Talvitielle, joka taittoi tämän numeron. Eriyiskiitos lukijoillemme, kirjoittajille, toimituskuntalaisille ja vieraileville päätoimittajille vuosien varrelta!

Tässä numerossa julkaisemme kaksi artikkelia, kirja-arvion ja lektion. Tomi “bgt” Suovuo, Kyle Schiefelbein-Guerrero, Jani Koskinen ja Erkki Sutinen kehittävät artikkelissaan psykologisen viitekehyksen. Eriksonin ja Kübler-Rossin teorioihin nojaavan viitekehyksen tarkoitus on tukea digitaalisen vuorovaikutuksen palvelujen kehittämistä kuoleville nuorille ja aikuisille, koska kuolevan todellisuus voi olla suunnittelijalle hyvinkin vieras ja luoksepääsemätön. Toisessa artikkelissa Jarkko Pylväs käsittelee William Blaken ”The Book of Urizen” -runoelmaa ja sen kulttuurisia ja filosofisia juuria. Rimma Erkko arvioi SKS:n vuonna 2021 uudelleenpainaman kirjan Vainajienpalvontataikoja. Lopuksi Ulla Moilanen esittelee lektiossaan väitöstutkimustaan rautakauden ja keskiajan taitteen (noin 900–1400 jaa.) ruumishautauksista Ylä-Satakunnassa ja Hämeessä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että hautauksissa oli runsaasti vaihtelua. Vaihtelua selittävät erilaisista sosiaalisista syistä, uskomuksista ja paikallisista tapahtumista vaikuttimia saaneet hautausrituaalien eri vaiheissa toteutetut yksilölliset ratkaisut.

Sisällys / Contents:

Pääkirjoitus

Anna Ilona Rajala & Ilona Kemppainen

Vuosikymmen suomalaista kuolemantutkimusta

Artikkelit

Tomi ”bgt” Suovuo, Kyle Schiefelbein-Guerrero, Jani Koskinen & Erkki Sutinen

Designing Terminal Encounters with Erikson and Kübler-Ross for Life Before Death

Jarkko Pylväs

Kuoleman meditaatioita Muinaisen Bardin sydämessä: William Blaken The Book of Urizen (1794) -runoelman niin kutsuttu gnôsis

Kirja-arvio

Rimma Erkko

Kuriositeetti loitsuista

Lectio Praecursoria

Ulla Moilanen

Arkeologinen hautatutkimus monisyisen menneisyyden jäljillä

VA_tunnus_tekstein_iso
Creative Commons -lisenssi

ISSN 2242-6280


Thanatos vol. 10 2/2021

Päätomittajat / Editors-in-chief: Ilona Kemppainen & Anna Ilona Rajala

Toimituskunta / Editorial Board: Anna Liisa Aho, Maija Butters, Anna Huhtala, Kirsi Kanerva, Kaarina Koski, Saila Leskinen, Ilona Pajari, Anna Ilona Rajala, Timo Uotinen

Kannen kuva / Cover photography: (c) Wilma Rauhanummi

Taitto / Layout: Timo Talvitie