Call for Papers: Thanatos 1/2018

Call for papers: Thanatos autumn issue 1/2018

(please feel free to circulate)

Thanatos (https://thanatos-journal.com/) is a peer-reviewed, multi-disciplinary and a scientific web-journal published by the Finnish Death Studies Association (https://kuolemantutkimus.com/).

The spring issue 2018 of Thanatos has no specific theme. We welcome articles, review articles, essays and book reviews from all aspects of death studies and related disciplines with death-related topics.

The deadline for abstracts is November 30th, 2017. The information about the acceptance of the articles will come on December 18th. The deadline for finished texts is February 28th 2018.

The primary publication language in Thanatos is Finnish, but we also accept manuscripts in English and Swedish. (However, the costs of proofreading for non-native English or Swedish speakers are the responsibility of the author).

Abstracts are to be sent to Kaarina Koski, kaakos(at)utu.fi or Ilona Pajari, ilona.pajari(at)jyu.fi.

For guidelines for the authors, please consult the journal web page at https://thanatos-journal.com/in-english/ (in English), https://thanatos-journal.com/pa-svenska/ (på svenska) or https://thanatos-journal.com/kirjoittajalle/ (suomeksi).

For further information, please contact editors-in-chief Kaarina Koski, kaakos@utu.fi or Ilona Pajari, ilona.pajari@jyu.fi.

Kirjoituskutsu: Thanatos 1/2018 (saa mielellään lähettää edelleen)

Thanatos (https://thanatos-journal.com/) on Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ry:n (https://kuolemantutkimus.com/) julkaisema vertaisarvioitu tieteellinen verkkolehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Thanatoksen vuoden 2018 kevätnumero on teemaltaan avoin. Toivomme numeroon artikkeleita, katsauksia, esseitä ja kirja-arvioita kaikilta kuolemaa tavalla tai toisella tutkivilta tieteenaloilta.

Abstraktien viimeinen jättöpäivä on 30.11.2017. Tieto artikkelien hyväksymisestä tulee viimeistään 18.12. Valmiit artikkelit tulee jättää päätoimittajille viimeistään 28.2.2018.

Ensisijaisena julkaisukielenä on suomi, mutta artikkeleita otetaan vastaan myös ruotsin ja englannin kielellä. Kielentarkistuskulut ovat kirjoittajan vastuulla.

Abstraktit lähetetään Kaarina Koskelle, kaakos@utu.fi tai Ilona Pajarille, ilona.pajari@jyu.fi.

Kirjoitusohjeet löytyvät Thanatoksen verkkosivuilta (https://thanatos-journal.com/kirjoittajalle/; https://thanatos-journal.com/pa-svenska/; https://thanatos-journal.com/in-english/  ).

Lisätietoja antavat päätoimittajat Kaarina Koski, kaakos@utu.fi ja Ilona Pajari, ilona.pajari@jyu.fi.

Mainokset