Call for papers: Thanatos 1/2020 open theme issue

riddleedit.jpgThanatoksen kevään 2020 on teemaltaan avoin ja toivotamme tervetulleiksi artikkelitarjoukset kaikenlaisista kuolemaan liittyvistä aihepiireistä.

Julkaistaksesi tutkimusartikkelisi Thanatoksessa lähetä noin 1-sivuinen abstrakti toimitukseen Ilona Pajarille (kuolemantutkija@gmail.com) ja/tai Kaarina Koskelle (kaakos@utu.fi) viimeistään 1. lokakuuta.

Abstraktissa tulee käydä ilmi artikkelin aihe ja tutkimuskysymykset sekä teoreettiset ja metodiset lähtökohdat. Ilmoitamme hyväksymispäätöksistä lokakuun puoliväliin mennessä.

Toimitusaikataulu on seuraava: Abstraktien deadline 1.10.2019; hyväksymisestä ilmoitetaan 15.10. mennessä. Artikkelien deadline 29.2.2020 mennessä. Toimitusprosessi ja vertaisarviointi maalis- ja huhtikuun aikana. Kirjoittaja viimeistelee tekstin toukokuussa. Thanatos 1/2020 ilmestyy kesäkuussa 2020.

Thanatos 1/2020 has an open theme and we welcome article submissions on all kinds of topics concerning death.

To publish your article in Thanatos, please send a one page abstract to the editors Ilona Pajari (kuolemantutkija@gmail.com) and/or Kaarina Koski (kaakos@utu.fi) on 1 October at the latest.

The abstract should describe the topic, research questions, theoretical viewpoints and methods. Acceptance will be announced by 15 October.

The editorial schedule is as follows: Deadline of abstracts 1 October 2019; information about acceptance by 15 October. Deadline of article manuscripts by 29 February 2020. Editorial process and peer review in March and April. Authors finish the texts in May. Thanatos 2/2020 will be published in June 2020.