Call for papers: Thanatos 2/2022 open themed issue

earlygrave

(In English below)

Thanatoksen vuoden 2022 viimeinen numero on teemaltaan avoin ja toivotamme tervetulleiksi artikkelitarjoukset ja muut lyhyemmät tekstit kaikenlaisista kuolemaan liittyvistä aihepiireistä.

Julkaistaksesi tutkimusartikkelisi Thanatoksessa lähetä noin sivun mittainen abstrakti toimitukseen Ilona Kemppaiselle (kuolemantutkija[a]gmail.com) ja/tai Anna Ilona Rajalalle (anna.i.rajala[a]tuni.fi) viimeistään 1. kesäkuuta 2022.

Abstraktissa tulee käydä ilmi artikkelin aihe ja tutkimuskysymykset sekä teoreettiset ja metodiset lähtökohdat.

Toimitusaikataulu on seuraava: Abstraktien deadline 1.6.2021, hyväksymisestä ilmoitetaan 1.7.2022 mennessä. Artikkelien deadline 1.9.2022. Toimitusprosessi, vertaisarviointi ja käsikirjoitusten viimeistely syyskuusta marraskuuhun 2022. Numero julkaistaan joulukuun alussa 2022.

***

Thanatos 2/2022 has an open theme and we welcome article submissions and other texts on all kinds of topics concerning death.

To publish your article in Thanatos, please send a one page abstract to the editors Ilona Kemppainen (kuolemantutkija[a]gmail.com) and/or Anna Ilona Rajala (anna.i.rajala[a]tuni.fi) on June 1, 2022 at the latest.

The abstract should describe the topic, research questions, theoretical viewpoints and methods. Acceptance will be announced by July 1, 2022.

The editorial schedule is as follows: Deadline of abstracts June, 1 2022; information about acceptance by July1, 2022. Deadline of article manuscripts by September 1, 2022. Editorial process, peer review and finished manuscripts from September to November 2022. The issue is published in the beginning of December 2022.