Call for papers: Thanatos 1/2021 open theme issue

earlygrave

Thanatoksen kevään 2021 on teemaltaan avoin ja toivotamme tervetulleiksi artikkelitarjoukset kaikenlaisista kuolemaan liittyvistä aihepiireistä.

Julkaistaksesi tutkimusartikkelisi Thanatoksessa lähetä noin sivun mittainen abstrakti toimitukseen Ilona Pajarille (kuolemantutkija[a]gmail.com) ja/tai Anna Ilona Rajalalle (anna.i.rajala[a]tuni.fi) viimeistään 1. lokakuuta.

Abstraktissa tulee käydä ilmi artikkelin aihe ja tutkimuskysymykset sekä teoreettiset ja metodiset lähtökohdat. Ilmoitamme hyväksymispäätöksistä lokakuun puoliväliin mennessä.

Toimitusaikataulu on seuraava: Abstraktien deadline 1.10.2020, hyväksymisestä ilmoitetaan 15.10. mennessä. Artikkelien deadline 28.2.2021 mennessä. Toimitusprosessi ja vertaisarviointi maalis- ja huhtikuun aikana. Kirjoittaja viimeistelee tekstin toukokuussa. Thanatos 1/2021 ilmestyy kesäkuussa 2021.

Thanatos 1/2021 has an open theme and we welcome article submissions on all kinds of topics concerning death.

To publish your article in Thanatos, please send a one page abstract to the editors Ilona Pajari (kuolemantutkija[a]gmail.com) and/or Anna Ilona Rajala (anna.i.rajala[a]tuni.fi) on 1 October at the latest.

The abstract should describe the topic, research questions, theoretical viewpoints and methods. Acceptance will be announced by 15 October.

The editorial schedule is as follows: Deadline of abstracts 1 October 2020; information about acceptance by 15 October. Deadline of article manuscripts by 28 February 2021. Editorial process and peer review in March and April. Authors finish the texts in May. Thanatos 1/2021 will be published in June 2021.