Call for papers: Thanatos 2/2021 open themed issue

earlygrave

Thanatoksen vuoden 2021 viimeinen numero on teemaltaan avoin ja toivotamme tervetulleiksi artikkelitarjoukset ja muut lyhyemmät tekstit kaikenlaisista kuolemaan liittyvistä aihepiireistä.

Julkaistaksesi tutkimusartikkelisi Thanatoksessa lähetä noin sivun mittainen abstrakti toimitukseen Ilona Pajarille (kuolemantutkija[a]gmail.com) ja/tai Anna Ilona Rajalalle (anna.i.rajala[a]tuni.fi) viimeistään 1. elokuuta.

Abstraktissa tulee käydä ilmi artikkelin aihe ja tutkimuskysymykset sekä teoreettiset ja metodiset lähtökohdat. Ilmoitamme hyväksymispäätöksistä lokakuun alkuun mennessä.

Toimitusaikataulu on seuraava: Abstraktien deadline 1.8.2021, hyväksymisestä ilmoitetaan 1.9. mennessä. Artikkelien deadline 1.11.2021 mennessä. Toimitusprosessi ja vertaisarviointi marraskuun 2021 aikana. Kirjoittaja viimeistelee tekstin joulukuussa.

***

Thanatos 2/2021 has an open theme and we welcome article submissions and other texts on all kinds of topics concerning death.

To publish your article in Thanatos, please send a one page abstract to the editors Ilona Pajari (kuolemantutkija[a]gmail.com) and/or Anna Ilona Rajala (anna.i.rajala[a]tuni.fi) on 1 August at the latest.

The abstract should describe the topic, research questions, theoretical viewpoints and methods. Acceptance will be announced by 1 September.

The editorial schedule is as follows: Deadline of abstracts 1 August 2021; information about acceptance by 1 September. Deadline of article manuscripts by 1 November 2021. Editorial process and peer review in November. Authors finish the texts in December.