Call for Papers: Thanatos 2/2018 ”The Death and Burial Issue”

Call for papers: Thanatos autumn issue 2/2018

(please feel free to circulate)

Thanatos (https://thanatos-journal.com/) is a peer-reviewed, multi-disciplinary and a scientific web-journal published by the Finnish Death Studies Association (https://kuolemantutkimus.com/).

“The death and burial issue”

For the issue 2/2018 of Thanatos we are looking for papers about cemeteries, burial grounds, churchyards, mass graves, pantheons, ash scattering sites – wherever human remains can have their final resting place, and their cultural aspects. A cemetery can be a lieux de memoire; a sanitary problem; a matter of town planning. Cemetery designs vary greatly based on religion, legislation and possibilities in different parts of the world. Depending on historical and political factors they can be either privately owned, commercial businesses, municipal or owned by religious communities. Visiting and tending the grave may console many people in their grief and is also often considered natural part of commemorating the dead. Death is a political question and dead bodies have been even repeatedly exhumed to find them a proper final resting place. These sites can be marked with more or less artistic monuments; many cemeteries offer art for everyone, for free.

The deadline for abstracts is March 30th, 2018. The information about the acceptance of the articles will come on April 15th. The deadline for finished texts is August 20th 2018.

The primary publication language in Thanatos is Finnish, but we also accept manuscripts in English and Swedish. (However, the costs of proofreading for non-native English or Swedish speakers are the responsibility of the author).

Abstracts are to be sent to  Ilona Pajari, kuolemantutkija@gmail.com, who is the editor of this special issue.

For guidelines for the authors, please consult the journal web page at https://thanatos-journal.com/in-english/ (in English), https://thanatos-journal.com/pa-svenska/ (på svenska) or https://thanatos-journal.com/kirjoittajalle/ (suomeksi).

For further information, please contact editors-in-chief Ilona Pajari, kuolemantutkija(at)gmail.com. or Kaarina Koski, kaakos(at)utu.fi.

Kirjoituskutsu: Thanatos 2/2018 (saa mielellään lähettää edelleen)

”Hautausmaanumero”

Thanatos (https://thanatos-journal.com/) on Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura ry:n (https://kuolemantutkimus.com/) julkaisema vertaisarvioitu tieteellinen verkkolehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Thanatoksen vuoden 2018 syksyn numeron teemana on hautaaminen ja hautausmaat.  Kalmisto, kirkkotarha, hautausmaa, joukkohauta, pantheon, tuhkansirottelupaikka – vainajan ruumiin viimeinen leposija voi olla monenlainen. Hautausmaa on muistin paikka, siinä missä se voi olla terveysongelma tai kaupunkisuunnitelun kysymys. Uskonto, lainsäädäntö ja käytännön mahdollisuudet vaikuttavat hautausmaiden olemukseen eri puolilla maailmaa. Ne voivat olla yksityisiä, kaupallisia, kunnallisia tai uskontokuntien hallinnoimia, riippuen historiallisista ja poliittisista tekijöistä. Haudoilla vieraileminen ja hautojen hoitaminen ovat osa kulttuuria monin paikoin, ja ne voidaan nähdä myös osana surutyötä. Ruumiilla on myös poliittinen ulottuvuutensa. Vainajia on siirretty Suomessakin, esim. vuoden 1918 vainajia oikeina pidetyille hautapaikoille. Haudat voidaan merkitä vaihtelevia taiteellisia arvoja edustavin monumentein. Onpa hautausmaita kutsuttu ainoiksi varmasti ilmaisiksi taidenäyttelyiksi.

Abstraktien viimeinen jättöpäivä on 30.3.2018. Tieto artikkelien hyväksymisestä tulee viimeistään 15.4. Valmiit artikkelit tulee jättää päätoimittajalle viimeistään 20.8.2018.

Ensisijaisena julkaisukielenä on suomi, mutta artikkeleita otetaan vastaan myös ruotsin ja englannin kielellä. Kielentarkistuskulut ovat kirjoittajan vastuulla.

Abstraktit lähetetään Ilona Pajarille, kuolemantutkija(at)gmail.com. Pajari on tämän erikoisnumeron päätoimittaja.

Kirjoitusohjeet löytyvät Thanatoksen verkkosivuilta (https://thanatos-journal.com/kirjoittajalle/; https://thanatos-journal.com/pa-svenska/; https://thanatos-journal.com/in-english/  ).

Lisätietoja antavat päätoimittajat Kaarina Koski, kaakos(at)utu.fi ja Ilona Pajari, kuolemantutkija(at)gmail.com.

Mainokset