Call for papers: Thanatos 2/2019 open theme issue

Thanatoksen syksyn 2019 on teemaltaan avoin ja toivotamme tervetulleiksi artikkelitarjoukset kaikenlaisista kuolemaan liittyvistä aihepiireistä.

Julkaistaksesi tutkimusartikkelisi Thanatoksessa lähetä noin 1-sivuinen abstrakti toimitukseen Ilona Pajarille (kuolemantutkija@gmail.com) ja/tai Kaarina Koskelle (kaakos@utu.fi) viimeistään 15. maaliskuuta.

Abstraktissa tulisi käydä ilmi artikkelin aihe ja tutkimuskysymykset sekä teoreettiset ja metodiset lähtökohdat. Ilmoitamme hyväksymispäätöksistä maaliskuun loppuun mennessä.

Toimitusaikataulu on seuraava: Abstraktien deadline 15.3.2019; hyväksymisestä ilmoitetaan 31.3. mennessä Artikkelien deadline 31.8.2019 mennessä. Toimitusprosessi ja vertaisarviointi syys- ja lokakuun aikana. Kirjoittaja viimeistelee tekstin marraskuussa. Thanatos 2/2019 ilmestyy joulukuussa 2019.

Thanatos 2/2019 has an open theme and we welcome article submissions on all kinds of topics concerning death.

To publish your article in Thanatos, please send a one page abstract to the editors Ilona Pajari (kuolemantutkija@gmail.com) and/or Kaarina Koski (kaakos@utu.fi) on March 15th at the latest.

The abstract should describe the topic, research questions, theoretical viewpoints and methods. Acceptance will be announced by the end of March.

The editorial schedule is as follows: Deadline of abstracts 15.3.2019; information about acceptance by 31.3. Deadline of article manuscripts by 31.8.2019. Editorial process and peer review in September-October. Authors finish the texts in November. Thanatos 2/2019 will be published in December 2019.

Mainokset