Thanatos vol. 3 2/2014: Suru – selviytyminen ja surevien tukeminen

 
thanatos vol 3 2/2014

LATAA KOKO NUMERO (julkaistu 1.12.2014)

TEEMANUMERO: Suru – selviytyminen ja surevien tukeminen

Vuoden 2014 toisen Thanatos numeron teemana on ”Suru – selviytyminen ja surevien tukeminen”, jota tarkastellaan erilaisista näkökulmista viidessä tieteellisessä artikkelissa. Artikkeleissa keskustellaan mm. tilanteista, jolloin kuolemaan ja suremiseen liittyy ympäröivän yhteiskunnan tuomia lisäesteitä. Mukana on myös kirja-arvioita ajankohtaisista julkaisuista, seminaariraportti, syksyn tuoreimpien väitösten tiedote sekä lektio.

Surun tunteminen ja kokeminen läheisen ihmisen kuoleman jälkeen on normaalia, yksilöllistä, dynaamista sekä surevaan ihmiseen ja hänen elämäänsä kokonaisvaltaisesti sekä pysyvästi vaikuttavaa. Surevat kokevat erilaisia emotionaalisia, fyysisiä, kognitiivisia, sosiaalisia, hengellisiä ja ihmisen olemassaoloon liittyviä tuntemuksia, reaktioita ja muutoksia läheisen kuoleman jälkeen. Suruun sisältyy keskeisesti myös kuolleeseen, surevan omaan identiteettiin, elämään ja tulevaisuuteen sekä sosiaaliseen ympäristöön liittyvien asioiden ja tarkoituksien sekä merkityksien uudelleen etsiminen ja rakentaminen.

Pääkirjoitus:

Anna Liisa Aho ja Marja Kaunonen: Suru – selviytyminen ja surevien tukeminen s. 5-9.

Puheenjohtajan tervehdys:

Ilona Pajari: Puheenjohtajalta. s. 11.

Artikkelit:

Laurie M.C. Faro: Monuments for stillborn children – Coming to terms with the sorrow, regrets and anger, s. 13-30.

Panagiotis Pentaris:Memorial video tribute and the enfranchised grief of a gay widower, s. 31-44.

Suvi Laiho, Marja Kaunonen, Anna Liisa Aho: Yliluonnolliset ilmiöt lapsen kuoleman jälkeen, s. 45-60.

Ilona Pajari: Hautaustoimistot surevien tukena – muuttuva surukäsitys ja hautausalan kasvava rooli kuolemanrituaaleissa 1900-luvun loppupuolen Suomessa, s. 61-78.

Saara Inna, Marja Kaunonen, Anna Liisa Aho: Sirpaleista koottu – sisaruksen suru ja selviytyminen itsemurhan jälkeen, s. 79-103.

Lektio:

Anna Haverinen: Kuolemanrituaalit digitalisoituvat verkkoon, s. 105-110.

Kirja-arviot:

Kirsi Kanerva:  Totuus taivaasta. Tiedemiehen silmiä avaava kuolemanrajakokemus, s. 112-115.

Ilona Pajari: Tuntemattomien sotilaiden albumi, s. 116-119.

Anna Liisa Aho: Suomalaiset kuolemankulttuurit, s. 120-122.

Väitöstiedote:

Johanna Nurmi: Koulusurmat lisäsivät sekä yhteisöllisyyttä että ristiriitoja, s. 124-125.

Seminaariraportti:

Ilona Pajari: Kuoleman tieteellinen tutkiminen 9.10.2014 Turku, s. 127-130.

Ajankohtaista:

Suru-konferenssi 2015 Tampereella, Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seura Tieteen päivillä sekä Tieteiden yössä 2015, s.132