Thanatos vol. 4 1/2015: Itsemurha

TEEMANUMERO: Itsemurha

Vuoden 2015 ensimmäisen Thanatos-numeron teemana on itsemurha, jota tarkastellaan neljässä tieteellisessä artikkelissa eri tieteenaloilta. Artikkeleissa käsitellään itsemurhailmiötä ja -käyttäytymistä sekä itsemurhan representaatioita ja tekoon liittyviä käsityksiä erilaisissa kulttuureissa menneisyydessä ja tänä päivänä. Teemanumerossa on myös itsemurhaa ja itsemurhantutkimusta kulttuurintutkimuksellisesta näkökulmasta problematisoiva katsaus, kolumni itsemurhan tehneiden läheisten tukiryhmien toiminnasta, kirja-arvio, konferenssiraportti kevään Surukonferenssista sekä essee, joka tarkastelee kuoleman ja kuolemanpelon ilmentymistä ja käsittelyä zombikulttuurissa ja Zombie Run Pori 2015 -tapahtumassa.

Itsemurha on klassinen ja alati ajankohtainen tutkimuskohde, jota on käsitelty lähes jokaisen tieteenalan piirissä. Suomen itsemurhakuolleisuus on tunnetusti kansainvälisesti katsoen suuri, ja muodostaa merkittävän kansanterveydellisen ongelman. Teemanumerossa esitellään uusia tutkimustuloksia ja itsemurhatutkimuksen kentällä käytävää keskustelua sekä tarjotaan tuoreita näkökulmia itsemurhan ymmärtämiselle.

Sisällys / Contents:

Pääkirjoitus

Riikka Miettinen
Pääkirjoitus, s. 5.

Puheenjohtajan tervehdys

Anna Haverinen
Puheenjohtajalta, s. 9.

Artikkelit

Jari Holopainen, Samuli Helama ja Timo Partonen
Kopioituva kuolema: itsemurhameeni ja holistinen ihmiskäsitys, s. 12.

Heidi Kosonen
The Death of the Others and the Taboo: Suicide Represented, s. 25.

Kirsi Kanerva
Having no power to return? Suicide and Posthumous Restlessness in Medieval Iceland, s. 57.

Tiina Katriina Kukkonen
Uppoudun ja tukehdun: Häpeästä kuolemantoiveeseen ja itsemurhaan Aleksis Kiven teksteissä, s. 80.

Katsaus

Marja-Liisa Honkasalo
Yksi vai monta valkoisen miehen itsemurhaa? s. 107.

Kolumni

Reija Narumo
Vertaisuudesta merkittävää apua itsemurhan kautta läheisensä menettäneille, s. 120.

Essee

Martha Vuori
Zombeilla kuolemanpelkoa päin, s. 126.

Kirja-arvio

Ilona Pajari
Kirja-arvio: Culture, Suicide and the Human Condition, s. 138.

Konferenssiraportti

Anna Haverinen
Surutyö ja suru työnä, s. 144.

Ajankohtaista

Ensimmäinen Palliative Nursing konferenssi järjestetään Helsingissä. Osallistu tutkimukseen: Väitöstutkimus HLBT-leskien surukokemuksista Suomessa. Osallistu opinnäytetyötutkimukseen: ”Muistisairaan puolison suruprosessi ja toipuminen puolison kuoleman jälkeen”. Call for papers: Idealized deaths – international symposium in Jyväskylä 2016, s. 148-149.

Jos artikkelien latauksessa ilmenee ongelmia, ota yhteys: a.rajala@brighton.ac.uk
If you experience problems with downloading, please contact: a.rajala@brighton.ac.uk

Lehtiarkistoon / To issues archive