Thanatos vol. 7 1/2018

Kesän 2018 Thanatos sisältää kaksi vertaisarvioitua tutkimusartikkelia, tutkimusraportin sekä kaksi katsausta. Kaarina Koski johdattelee pääkirjoituksessaan lukijat taiteen ja surun äärelle. Ensimmäisessä artikkelissa Janieke Bruin-Mollenhorst ja Martin J.M. Hoondert   tarkastelevat musiikin käyttöä hollantilaisten krematorioiden hautausseremonioissa vuodesta 1914 nykypäivään. Artikkeli tuo esille, miten yhteiskunnalliset arvot ja tekniset muutokset vaikuttavat musiikkivalintoihin. Henna-Riikka Peltolan suomenkielinen artikkeli tarkastelee puolestaan musiikin käyttöä ja sen vaikutuksia surun yhteydessä: musiikki voi auttaa surijaa ymmärtämään tapahtuneen, sillä voi olla rooli rituaalisessa suremisessa ja se voi toimia muistelun välineenä. Miia Kontron tutkimusraportti käsittelee kuolemanrajakokemuksia ja niiden vaikutuksia kokijoiden maailmankuvaan. Ilona Pajarin katsaus kertoo, mitä hautausmaa (tuo kesälomailevan kuolemantutkijan lempimatkakohde) kertoo kuolema- ja hautauskulttuurin historiasta. Lopuksi Sanna Sarva esittelee osan projektiaan, jossa hän dokumentoi valokuvin modernin ajan italialaisia hautausmaita – tämän katsauksen kohteena on arkkitehti Aldo Rossin (1931–1997) suunnittelema hautausmaa Modenassa.

***

This year’s first issue of Thanatos contains two research articles, one of which is in English. In the first article Janieke Bruin-Mollenhorst and Martin J.M. Hoondert   examine how music has been used in Dutch crematoria from 1914 to present day. The second article by Henna-Riikka Peltola (in Finnish, abstract available in English) looks at music in mourning. Miia Kontro’s research report (in Finnish, abstract available in English) examines near-death experiences and their influence on spirituality. Finally, Ilona Pajari and Sanna Sarva (both in Finnish) turn our gaze, both with words and images, towards cemeteries.

Sisältö / Contents:

Pääkirjoitus

Kaarina Koski
Taiteen keinoin surun äärelle, s. 3

Artikkelit / articles

Janieke Bruin-Mollenhorst & Martin J.M. Hoondert
VA_kuvioMusical media in Dutch crematoria, 1914–present, p. 6

Henna-Riikka Peltola
VA_kuvio“Lauluja surullisin sävelin elämästä luopumisesta”: Musiikki kuoleman ja surun merkityksellistäjänä suomalaisten suremisessa ja siihen liittyvissä rituaaleissa, s. 32

Tutkimusraportti / Research report

Miia Kontro
Kuolemanrajakokemuksen vaikutus kokijan spiritualiteettiin – Tutkimus suomalaisten kuolemanrajakokemuksista, s. 68

Katsaukset

Ilona Pajari
Hautausmaa, iloinen kesälomakohde, s. 97

Sanna Sarva
Katseen kohteena Aldo Rossin modernin ajan nekropoli, s. 108

VA_tunnus_tekstein_iso


Thanatos vol. 7 1/2018

Päätomittajat / Editors-in-chief: Kaarina Koski & Ilona Pajari

Toimituskunta / Editors: Anna Liisa Aho, Maija Butters, Kirsi Kanerva, Kaarina Koski, Saila Leskinen, Riikka Miettinen, Anna Ilona Rajala, Johanna Sumiala & Anja Terkamo-Moisio

Kannen kuva / Cover photography: (c) Wilma Rauhanummi

Taitto / Layout: Anna Ilona Rajala