Thanatos vol. 8 2/2019

Thanatoksen vuoden 2019 viimeinen numero sisältää kuusi tutkimusartikkelia eri tieteenaloilta. Artikkelit on järjestetty kronologisesti kuoleman hetkeen nähden: kuolemanpelosta ja kuolemisen prosessista erilaisiin muiston ylläpitämisen käytäntöihin. Visa Helenius purkaa roomalaisen Titus Lucretius Caruksen kuolemanpelkoa käsitteleviä näkemyksiä ja niiden suhdetta nykyaikaan. Hanna Pohjolan artikkeli käsittelee parantumatonta sairautta ja kuoleman odottamista ruumiillisuuden näkökulmasta (oma)elämäkerrallissa romaaneissa. Iida Luukkosen artikkeli tarkastelee 1900-luvun vaihteen ruumiinavauspöytäkirjojen kautta oikeuslääketieteellisten menetelmien kehitystä Suomessa ja sitä, millainen valta piirilääkäreillä oli epäselviä kuolemantapauksia käsittelevissä oikeusprosesseissa. Christina Sandberg tarkastelee artikkelissaan surijoiden hyödyntämiä ja kokemia valta-asetelmia sekä vallankäyttöä kuoleman yhteydessä. Melissa Schilderink ja Eric Venbrux tutkivat yksilön kuolemanjälkeisen identiteetin kerronnallista rakentumista kuolevan julkaisemissa blogikirjoituksissa. Anu A. Harju puolestaan tutkii suremista ja solidaarisuuden eleitä Twitterissä neljän eri terrori-iskun jälkeen: Pariisin iskut tammikuussa 2015 ja saman vuoden marraskuussa, Beirutin isku marraskuussa 2015 sekä Christchurchin isku maaliskuussa 2019 (suomenkielinen abstrakti luettavissa artikkelin lopussa).

Tutkimusartikkelien lisäksi numero sisältää yhden esseen ja kirja-arvion. Devaleena Kundun essee tarkastelee kuoleman kaupallistamista, urbaania kuolemateollisuutta ja hyvän kuoleman mahdollisuutta José Saramagon romaanin pohjalta. Saila Leskinen arvioi Henna Mäkelinin kirjan Kuolema. Kaikki mitä olet aina halunnut tietää  (S&S, Helsinki, 2018).

***

Thanatos 2/2019 contains six articles, an essay, and a book review. The first of the three articles in Finnish, by Visa Helenius, analyses the ancient Roman poet philosopher Lucretius’ views on the fear of death and compares them to modern views. Hanna Pohjola, in the second article, studies terminal illnesses and the experiences of impending death in (auto)biographical novels from the point of view of embodiment. In the third Finnish article, Iida Luukkonen studies the development of forensic methods in late 19th and early 20th century Finland through post-mortem reports while shedding light on the authority of district physicians in the judicial processes of uncertain deaths. Christina Sandberg, in her Swedish article, examines how power is realized within the discourse of death. The English abstracts for the articles in Finnish and Swedish can be found in the end of each piece.

The first of the two research articles written in English, written by Melissa Schilderink and Eric Venbrux, examines how an individual’s identity after death is narratively constructed in blog posts written by the dying. The second, by Anu A. Harju, analyses mediated commemoration and sharing solidarity symbols on Twitter after four terrorist attacks: Paris attacks in January and November 2015, Beirut in November 2015, and Christchurch in March 2019.

In addition to the research articles, the issue includes an essay by Devaleena Kundu and a book review by Saila Leskinen. Kundu’s essay discusses José Saramago’s novel Death at Intervals (2008) in the context of industrialization, urbanization, commercialization, and specifically medicalization of death. Saila Leskinen reviews Henna Mäkelin’s Kuolema. Kaikki mitä olet aina halunnut tietää(S&S, Helsinki, 2018) in Finnish.

Sisällys / Innehåll / Contents:

Pääkirjoitus

Kaarina Koski
Kuolema on puheenaihe, s. 3

Artikkelit / Artiklar / Articles

Visa Helenius
VA_kuvio Lucretiuksen kuolemanpelkoa koskeva näkemys ja nykyaika, s. 9

Hanna Pohjola
VA_kuvio Kuoleman odotushuoneessa: kokemuksia kuolevan ruumiillisuudesta, s. 39

Iida Luukkonen
VA_kuvio Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen suomalaisella maaseudulla 1800- ja 1900-luvun vaihteessa, s. 68

Christina Sandberg
VA_kuvio Maktagerande i dödens diskurs, s. 117

Melissa Schilderink & Eric Venbrux
VA_kuvio The postself in blogs about terminal illness, p. 144

Anu A. Harju
VA_kuvio Mediated commemoration, affect alienation, and why we are not all Charlie: solidarity symbols as vehicles for stance-taking, p. 165

Essay

Devaleena Kundu
Transacting death: José Saramago’s death at intervals and the politics of the death industry, p. 203

Kirja-arvio

Saila Leskinen
Kuolema: usein kysyttyjä kysymyksiä (Henna Mäkelin, Kuolema. Kaikki mitä olet aina halunnut tietää), s. 217

VA_tunnus_tekstein_isoCreative Commons -lisenssi

ISSN 2242-6280


Thanatos vol. 8 2/2019

Päätomittajat / Editors-in-chief: Kaarina Koski & Ilona Pajari

Toimituskunta / The Editorial Board: Anna Liisa Aho, Maija Butters, Anna Huhtala, Kirsi Kanerva, Kaarina Koski, Saila Leskinen, Ilona Pajari, Anna Ilona Rajala, Timo Uotinen

Kannen kuva / Cover photography: (c) Wilma Rauhanummi