Thanatos vol. 9 1/2020

Thanatoksen vuoden 2020 ensimmäinen numero sisältää kaksi artikkelia, tutkimuskatsauksen ja kirja-arvion. Julia Kritz ja Anna Liisa Aho käsittelevät artikkelissaan vanhempien ammattihenkilöstöltä saamaa ja toivomaa tukea lapsen saattohoidossa. Kyselytutkimuksessa selvisi, että vaikka vanhemmat saivat ammattihenkilöstöltä tukea, he myös toivoivat kokonaisvaltaisempaa ja laaja-alaisempaa tukea. Artikkeli sisältää suosituksia lasten saattohoidon kehittämiseksi. Heikki Rosenholmin artikkeli tarkastelee kuolemanpelon ruumiillisuutta Teuvo Tulion melodraamassa Levoton veri (1946) sekä sen uusintafilmatisoinnissa Mustasukkaisuus (1953). Kuolemanpelko ilmenee elokuvissa roolihenkilöiden käytöksessä, mutta myös miljöötä ja äänimailmaa käytetään hyväksi ilmaisussa. Rosenholm tarkastelee myös kuolemankulttuurin murrosta toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa, jossa surua hillittiin enemmän ja kuolemasta puhuttiin vähemmän. Elokuvien tunteellisten käytäntöjen vertalussa voidaan nähdä, että kuolemankultuurin murros suomalaisessa yhteiskunnassa heijastui myös elokuvissa. Noora Kotilaisen ja Anu A. Harjun katsauksessa pohditaan koronaepidemia vaikuttaa suhteeseemme omaan haurauteemme ja kuolemaan. Kotilainen ja Harju kirjoittavat, että ”pandemia on, paitsi yllättänyt meidät, myös tehnyt vaikeaksi kieltää marginaaliin työnnettyä kuolevaisuuttamme, haavoittuvaisuuttamme taudin edessä.” Korona on tuonut kuoleman konkreettisesti läsnäolevaksi. Lopuksi Heidi S. Kosonen arvioi Petri Pietiläisen kirjan Murha joka ei ollut rikos: Historiaa isku iskulta.

Sisällys

Pääkirjoitus

Anna Ilona Rajala
Vuosi 2020, s. 3

Artikkelit

VA_kuvio Julia Kritz & Anna Liisa Aho
Vanhempien ammattihenkilöstöltä saama ja toivoma tuki lapsen saattohoidossa, s. 6

VA_kuvio Heikki Rosenholm
Kuolemanpelon ruumiillisuuden tarkastelu tunteellisilla käytännöillä Teuvo Tulion melodraamoissa Levoton veri (1946) ja Mustasukkaisuus (1953), s. 51

Katsaus

Noora Kotilainen & Anu A. Harju
Korona ja kuolemattomuuden harhan murtuminen, s. 96

Kirja-arvio

Heidi S. Kosonen
Kirja-arvio teoksesta Petri Pietiläinen: Murha joka ei ollut rikos: Historiaa isku iskulta, s. 130

VA_tunnus_tekstein_isoCreative Commons -lisenssi

ISSN 2242-6280


Thanatos vol. 9 1/2020

Päätomittajat: Ilona Pajari & Anna Ilona Rajala

Toimituskunta: Anna Liisa Aho, Maija Butters, Anna Huhtala, Kirsi Kanerva, Kaarina Koski, Saila Leskinen, Ilona Pajari, Anna Ilona Rajala, Timo Uotinen

Kannen kuva: (c) Wilma Rauhanummi