Kirjoittajalle

Thanatos on Suomalaisen kuolemantutkimuksen seuran vertaisarvioitu, monialainen ja tieteellinen verkkolehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehdessä käsitellään (suomalaisen) kuolemantutkimuksen osa-alueita seuraavien tekstien muodossa:

– Tieteelliset artikkelit ja katsaukset
– Esseet
– Kirja-arviot
– Tutkimusraportit
– Konferenssiraportit
– Kolumnit ja pakinat

Thanatos pyrkii edistämään kuolemantutkimuksen eri alojen välistä vuoropuhelua. Kirjoittajien tulee huomioida tämä käyttämällä selkeää yleiskieltä ja välttämällä erikoissanaston käyttöä. Tekstissä käytetyt oman alan käsitteet on syytä selittää ymmärrettäviksi. Tekstin julkaisemisesta vertaisarvioinnin ja mahdollisten korjausten jälkeen päättää lehden toimituskunta.

Lehden julkaisukielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Vieraskielisten tekstien kirjoittajat sitoutuvat järjestämään asianmukaisen kielentarkastuksen vertaisarvioinnin jälkeen ja vastaavat kuluista itse.

Julkaistavaksi tarjottavat artikkelit ja muut tekstit lähetetään kirjoituskutsussa annettuun osoitteeseen/osoitteisiin.

Tekstin pituus, kuvat ja taulukot

Tieteellisten artikkeleiden suositeltu maksimipituus on 8000 sanaa (ilman lähdeviitteitä). Katsausten ja esseiden pituus on 5000 sanaa. Kommenttien, kolumnien, pakinoiden, kirja-arvostelujen, konferenssiraporttien ja muiden artikkelien suositeltu maksimipituus on 2000 sanaa. Hyväksytyt tiedostomuodot ovat *.docx, *.doc sekä *.rtf.

Tekstin muotoilu

Ethän tee tiedostoon mitään ylimääräisiä muotoilua, automaattisia otsikointeja tai sivumäärityksiä kuin mitä yleisimmät tekstinkäsittelyohjelmat tarjoavat. Jos sinulla on epäselvyyksiä, ota aina yhteyttä päätoimittajaan!

Ainoastaan seuraavat muotoilut ovat sallittuja:

– Fonttikoko 12
– Riviväli 1,5
– Times New Roman
– musta teksti (ei värillisiä otsikoita tms.)

Pitkät haastattelu- tai kirjallisuuslainaukset eroitetaan kappalejaolla. Haastattelulainaukset tulee kursivoida ja lihavointia voidaan käyttää alaotsikoissa. Alaviitteet sijoitetaan sen sivun alareunaan, jolla viite mainitaan. Alaviitteiden käytössä tulee käyttää omaa harkintaa onko se ehdottoman tärkeä maininta, tulisiko se mieluummin sijoittaa itse tekstiin vai jättää kokonaan pois. Alaviitteet merkitään juoksevalla numeroinnilla (ei esim. kirjaimilla tai roomalaisilla numeroilla).

Artikkelin etusivulle vasempaan yläreunaan tulee merkitä seuraavat tiedot:
– Kirjoittajan nimi ja oppiarvo
– Yliopisto tai työyhteisö
– Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite
– Vapaamuotoinen lyhyt kuvaus kirjoittajasta muutamalla lauseella (tutkimusala, meneillään olevat projektit, viimeisimmät julkaisut ja tutkimusintressit tms.)
– Englanninkielinen abstrakti 400 sanaa (kieli tarkistettava, kirjoittaja vastaa kuluista)
– Suomenkielinen abstrakti 400 sanaa

Taulukot ja kuvat

Tekstit voivat sisältää taulukkoja ja kuvia. Kirjoittajat ovat itse vastuussa julkaisuoikeuksista. Mahdolliset kuvatiedostot lähetetään sähköpostitse jpg- tai gif-tiedostona, resoluutio vähintään 150. Kuvatiedostojen ja taulukoiden kokojen on oltava riittävän pieniä (max 2000 kt), etteivät ne hidasta verkkojulkaisussa tekstin lukemista.

Tiedostot tulisi lähettää erillisinä sähköpostiliitteinään, jotka on nimetty juoksevalla numeroinnilla sekä otsikoitu aiheen mukaan. Kuvat ja taulukot tulee numeroida ja sisällyttää teksteihin seuraavasti:

Kuva 1. Kuvateksti. Kuva: Kuvan ottaja/tekijänoikeuksien omistaja, vuosiluku.

ESIM. Kuva 1. Tässä kuvassa esiintyy asioita. Kuva: Miia Meikäläinen, 2011.

Taulukko 5. Taulukkoteksti.

ESIM. Taulukko 5. Tutkimustuloksissa näkyy selkeää variaatiota.

Kirjallisuusviitteet

Thanatos käyttää Chicago Author-date -viittausjärjestelmää.

Kirjat:

Yksi kirjoittaja:
Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin.
Kaksi tai useampi kirjoittaja:
Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf.
Neljä tai useampi kirjoittaja:
Burdick, Anne, Johanna Drucker, Peter Lunenfeld, Todd Presner, and Jeffrey Schnapp. 2012. Digital_Humanities. Cambridge, MA: MIT Press. 

Kustantajan maa, osavaltio tai provinssi eritellään vain erikoistapauksissa (esim. Cambridge: Cambridge University press; Cambridge, MA: Harvard University Press).

Kappale tai luku artikkelikokoelmassa:
Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” In Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, and Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press.
Esipuhe, johdanto tai muu kirjan osio:
Rieger, James. 1982. Introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus, by Mary Wollstonecraft Shelley, xi–xxxvii. Chicago: University of Chicago Press.
Sähköinen kirja:
Austen, Jane. 2007. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics. Kindle edition.
Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. Accessed February 28, 2010. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

Artikkelit:

Artikkeli painetussa lehdessä:
Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104, no. 4 (October): 439–58.
Artikkeli verkkolehdessä:
Lisää DOI (Digital Object Identifier), jos se on saatavilla julkaisusta. Muussa tapauksessa käytä URL osoitetta (eli verkkosivun osoitetta). Lisää päivämäärä, jolloin verkkolehteä käytetty käsikirjoituksessasi.
Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. 2009. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115 (2): 405–50. Accessed February 28, 2010. doi:10.1086/599247.
Artikkeli sanoma- tai aikakausilehdessä (painettu ja sähköinen):
Mendelsohn, Daniel. 2010. “But Enough about Me.” New Yorker, January 25, 2010.
Stolberg, Sheryl Gay, and Robert Pear. 2010. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times, February 27, 2010. Accessed February 28, 2010. http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

Muut:

Kirja-arvostelu:
Kamp, David. 2006. “Deconstructing Dinner.” Review of The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals, by Michael Pollan. New York Times, April 23, 2006, Sunday Book Review. http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html.
Väitöskirja tai muu opinnäytetyö:
Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University of Chicago.
Konferenssi- ja seminaariesitelmät:
Adelman, Rachel. 2009. “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24, 2009.
Verkkosivu:

Bouman, Katie. 2016. “How to Take a Picture of a Black Hole.” Filmed November 2016 at TEDxBeaconStreet, Brookline, MA. Video, 12:51. https://www.ted.com/talks/katie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like.

Google. 2017. “Privacy Policy.” Privacy & Terms. Last modified April 17, 2017. https://www.google.com/policies/privacy/.

Yale University. n.d. “About Yale: Yale Facts.” Accessed May 1, 2017. https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts.
Blogimerkintä tai -kommentti:

Jack, February 25, 2010 (7:03 p.m.), comment on Richard Posner, “Double Exports in Five Years?,” The Becker-Posner Blog, February 21, 2010, http://uchicagolaw.typepad.com/beckerposner/2010/02/double-exports-in-five-years-posner.html.

Takaisin etusivulle / Back to main page