Thanatos på svenska

Creative Commons -lisenssi
ISSN 2242-6280

Thanatos är en referentgranskad, mångdisciplinär vetenskaplig webbtidning som ges ut två gånger om året av Sällskapet för finländsk dödsforskning. Tidningen utkommer i första hand på finska, men även svenska och engelska artiklar tas emot. Skribenterna måste själva bekosta språkgranskning. I det redaktionella arbetet anlitas externa specialister (referenter). Thanatos har Publikationsforumets klassificeringsnivå 1.

Thanatos syfte är att främja dialogen mellan de olika ämnesområdena inom dödsforskning genom att erbjuda ett forum för tvärvetenskaplig diskussion. Sällskapet tar emot förslag på allt från artiklar och bokrecensioner, forsknings- och konferensrapporter till mer informella skriverier, till exempel kolumner eller filmrecensioner.

VA_tunnus_tekstein_iso