Refereille

Ohjeita referee-lukijalle

Thanatos pyrkii edistämään kuolemantutkimuksen eri alojen välistä vuoropuhelua. Kirjoittajien tulee huomioida tämä käyttämällä selkeää yleiskieltä ja välttämällä erikoissanaston käyttöä. Tekstissä käytetyt oman alan käsitteet on syytä selittää ymmärrettäviksi. Tekstin julkaisemisesta vertaisarvioinnin ja mahdollisten korjausten jälkeen päättää lehden toimituskunta. Lehden julkaisukielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Vieraskielisten tekstien kirjoittajat sitoutuvat järjestämään asianmukaisen kielentarkastuksen vertaisarvioinnin jälkeen ja vastaavat kuluista itse.

Referee-lausunnossa (1-2 liuskaa) tulisi ottaa kantaa ensinnäkin siihen, suositellaanko artikkelia julkaistavaksi ja/tai tarvitaanko sen muokkaamiseen vähäisiä vai suuria muutoksia.

Käsikirjoitusten arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

1. Luonnehdi käsikirjoitusta ja arvioi, miten tärkeä ja ajankohtainen artikkelin aihepiiri on kuolemantutkimuksen kansainvälisen ja/tai kotimaisen yleisön kannalta
2. Mitä uutta käsikirjoitus tarjoaa ja miten artikkeli suhteutuu aiempiin tutkimuksiin?
3. Arvioi artikkelin jäsentelyä, argumentaatiota ja kirjoitustyylin sujuvuutta (mm. aiheen kannalta mielekkään aineiston, metodiikan ja teorian hallinta).
4. Arvioi käsikirjoituksen kieliasua ja viitetekniikkaa.
5. Esitä korjaus/parannusehdotuksia ja ilmoita selkeästi ehdotatko vai edellytätkö korjauksia. Jos mahdollista, tee merkinnät suoraan käsikirjoitukseen korjattavaksi vaadittuihin kohtiin tai numerojärjestystä käyttäen.
6. Loppulausunto, jossa ilmaistaan puolletaanko käsikirjoituksen julkaisemista.

 

Takaisin etusivulle / Back to main page